Vtipy o Dežovi

1. Ide Dežo do parfumérie a hovorí: "Teta, ja sa volám jak tá vaša voňavka." "A ako, Hugo Boss???" "Nie, Dežo Dorant!" :) :D :P

 

2, Dežo dostane prácu v stavebnej firme. Šéf mu hovorí: "Natri okná!"

Po 3 hodinách príde Dežo za šéfom a pýta sa:Šéfe, aj rámy?